אירגונים הנאבקים למען זכויות הפרט

בצלם
מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
02-5617271/4
פקס.02-5610756
עמק רפאים 43, קומה ב', ירושלים. מ.93141

האגודה לזכויות האזרח בישראל

ירושלים
טל:02-6521218
פקס:02-6521219
ת.ד.35401 , ירושלים. מ.91352

ת"א
טל:03-5608185
פקס:03-5618065
נחלת בנימין 75, תל אביב

חיפה
טל:04-8348876
פקס:04-8348878
שד' הנדיב 9, חיפה, מ.34611

כל-זכות
אתר כל-זכות מיועד לסייע לתושבי ישראל למצות את זכויותיהם בכל התחומים.
ת"ד 465
כפר ורדים 25147
טל'077-9230405
רק לצרכים משרדיים! לא לצורך ייעוץ או מידע!

התנועה לשיוויון ולשלום בין המינים
קבוצה של נשים וגברים המאמינה כי השוויון והשלום בין אישה ואיש יכולים להתגשם
רק באמצעות דיאלוג גלוי לב שיש בו הקשבה, סובלנות, כבוד הדדי ונכונות לבחינה
מחודשת של עמדות ותפיסות עולם.
דואל:mega_tec@netvision.net.il

ידיד
מרכזי זכויות בקהילה
ייעוץ וסיוע חינם בפתרון בעיות ומצוקות ברמת הפרט
טל' 1-700-500-313

ארגון משפחה חדשה
ארגון "משפחה חדשה" פועל להכרה ערכית וחוקתית במשפחה לרבות כל התאים
המשפחתיים בישראל, והשוואת זכויותיהן של המשפחות מכל הסוגים והמינים.
שד' חן 4, תל אביב, מ.64071
טל:03-5282798
פקס:03-6204539
דואל n_family@netvision.net.il

מכון תודעה

למאבק בתופעת הזנות.

הארגון הערבי לזכויות האזרח
נצרת
06-6561923
פקס.06-6564934
ת.ד.215 , נצרת. מ.16101

עדאלה
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
04-9501610
פקס.04-9503140
ת.ד.510 , שפרעם, מ.20200

התנועה לגבריות חדשה
קו סיוע – פעיל בימי שני ורביעי
בין השעות 18:00-22:00
טל'09-9541998
דואל info@new-man.org.il

בזכות
המרכז לזכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות
02-6521308
פקס.02-6521219
ת.ד.35401 , ירושלים. מ.91352

הלל
האגודה ליוצאים בשאלה.
02-6221359
פקס.02-6235215
ת.ד.7406 , ירושלים, מץ 91073
דואל hillel.email@gmail.com

קו פתוח ירושלים, א',ג',ה'18:30 – 22:00-
1-700-70-70-73
קו פתוח ת"א, ב',ג',ה'18:30 – 22:00-
1-700-70-70-73

חופש
סיוע לנפגעי החזרה בתשובה
ת.ד.65227 תל-אביב 61652
טל'03-7568762
פקס.03-6421084
דואל kavhofesh@hofesh.org.il

אמנסטי אינטרנשיונל – סניף ישראל
אלנבי 98, ת.ד.14179
תל אביב, מ.61141
טל:5605021 – 03
פקס:5603391 – 03
דואל amnesty@netvision.net.il

רופאים לזכויות האדם
רופאים מתנדבים נותנים שירות רפואי לפלסטינאים, לעובדים זרים, במקלט לנשים מוכות ובבתי כלא.
רח' דרור 9, יפו-תל-אביב, מיקוד 68135
הכניסה למרפאה מרחוב ברוך ספיר 4
(מצידו השני של הבניין)
טל:03-5133100
פקס:03-6873029
דואל mail@phr.org.il

פורום נגד כתות
מודעות לנושא הכתות, עזרה להורים שילדם בכתות.
ת.ד.926 , נתניה
טל:09-8620932
פקס: 09-8821874

המרכז הישאלי לנפגעי כתות
03-6708811 טל
פקס:03-6708822
דואל sos.katot@barak.net.il

לילך – לחיות ולמות בכבוד
ת.ד.2214 בני ברק 51121
ימים א-ה 10:00-13:00
טל:03-6730577
פקס:03-6730582
דואל lilach19@zahav.net.il

ארגון ש.י.ל
שרות ייעוץ לאזרח, מטעם משרד העבודה והרווחה

הארגון הארצי היציג להגנת הדייר
מזאה 1, פינת אלנבי 77, תל אביב, מ.65213
טל: 03-5251192
פקס: 03-5289088

עזרה
אירגון עולים לסיוע לעולים
רח' הנדיב 46
ת.ד.5816
הרצליה מ'46157
טל:09-9565728
פקס:09-9586932
דואל esramag@trendline.co.il


השאר תגובה