סיוע לנשים במצוקה בשפה הערבית

אל בדיל
קואליציה למלחמה בפשעי כבוד המשפחה. רכזת: נעילה עוואד
ת.ד.313 , נצרת, מ.16000
טל: 04-6462138

אל סיואר
תנועה פמיניסטית ערבית לתמיכה בנפגעות תקיפה מנית
טל: 04-8514038
פקס: 04-8511954

קו סיוע לנשים ערביות במצוקה 24- שעות
ת.ד.44803 , חיפה
טל: 04-8533044

כיאן
מרכז פמיניסטי לקידום האישה בחברה הערבית
הלל 47, חיפה, מ.33727
טל: 04-8536653
פקס: 04-8511954

סווא – מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית במגזר הערבי
ירושלים 95908, ת.ד.69429
טל: 02-5822211
פקס: 02-5324025

מרווה
מרכז לקידום האישה ביפו
מיועד לנשים ערביות ויהודיות תושבות יפו
טל: 03-5253473

מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית – נצרת
ת.ד.313 , נצרת, מ.16000
טל: 04-6566813
פקס: 04-6462138

עמותת נשים נגד אלימות
לכל סוגי האלימות נגד נשים באזור נצרת והמשולש
טל: 04-6566813


תגובות

סיוע לנשים במצוקה בשפה הערבית — 3 תגובות

השאר תגובה