טבלת העבירות והעונשים הקבועים בחוק

טבלת העבירות והעונשים הקבועים בחוק והסברים לשימוש בטבלה

טבלה זו מיועדת לעזור למי שאיננו מצוי בשפה המשפטית, בהגדרת עבירה שפרטיה מוכרים לו. בחוק, לכל סוג עבירה, יכולים להיות תנאים שונים – ואנו ניסינו לרכז את העבירות על פי תאור המעשה וגיל נפגע/ת העבירה. הטבלה מוגשת אך ורק ככלי מסייע והיא אינה מתיימרת לייצג את החוק כלשונו. למעשה היא מהווה הפשטה של המציאות ותפקידה הוא בדיוק זה – לעזור להבין את המורכבות הרבה של החוק ולא להעביר את דבר החוק לפרטיו. את ההסבר המלא על העבירות והענישה אנו ממליצים לקרוא בפרקים השונים תחת "החוק הפלילי".

 

סוג העבירה: אונס
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה ללא הסכמתה מעל 18  16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של ילדה בת פחות מ-14, אף אם בהסכמתה מתחת ל-14 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה בהסכמה שהושגה במירמה מעל 18 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה מעל 18 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה מעל 18 16 שנים  10 שנים
סוג העבירה: מעשה סדום
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין של אדם ללא הסכמתו. מעל 18 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של ילד/ה או החדרת איבר מין לפיו/ה של הילד/ה אף אם בהסכמתה. מתחת ל-14 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם בהסכמה שהושגה במירמה. מעל 18 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם תוך ניצול מצב של חוסר הכרה. מעל 18 16 שנים  10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו. מעל 18 16 שנים  10 שנים
סוג העבירה: אונס בנסיבות מחמירות
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מין של קטינה שלא בהסכמתה. מתחת ל-16 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מין של אשה או ילדה באיום נשק חם או קר. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה או ילדה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או תוך גרימת הריון. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה או ילדה תוך התעללות. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אשה או ילדה תוך חבירה לאחר או אחרים לשם ביצוע המעשה. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
סוג העבירה: מעשה סדום בנסיבות מחמיות
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של קטין/ה או החדרת איבר מין לפיו של קטין ללא הסכמתו/ה. מתחת ל-16 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם באיום נשק חם או קר. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם תוך התעללות. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם תוך חבירה לאחר או אחרים לשם ביצוע מהעשה. בכל גיל 20 שנה 10 שנים
סוג העבירה: מעשה מגונה בפומבי
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
(בעיקר) אוננות בפני אדם אחר שלא בהסכמה. מעל 16 שנה 5 שנים
(בעיקר) אוננות בפני אדם אחר בהסכמה, תוך ניצוןל יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות. מעל 16 שנה 5 שנים
(בעיקר) אוננות בפני קטין/ה שלא בהסכמה. מתחת ל-16 3 שנים 10 שנים
(בעיקר) אוננות בפני קטין/ה בהסכמה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות. מתחת ל-16 3 שנים 10 שנים
סוג העבירה: מעשה מגונה שלא בפומבי
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בהסכמה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות. מעל 18 שנתיים 5 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים שלא בהסכמה מעל 16 3 שנים 5 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפור או ביזוי בקטין/ה בהסכמה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה מ-14 עד 18 4 שנים 10 שנים
סוג העבירה: מעשה מגונה תוך שימוש בכוח
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך שימוש בכוח פיזי. מעל 16 7 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בקטין/ה אף אם בהסכמה. מתחת ל-14 7 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם בהסכמה שהושגה במירמה. מעל 16 7 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך ניצול מצב של חוסר הכרה. מעל 16 7 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו. מעל 16 7 שנים 10 שנים
סוג העבירה: מעשה מגונה בנסיבות מחמירות
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בקטין/ה ללא הסכמה. מתחת ל-16 10 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם באיום בנשק חם או קר. בכל גיל 10 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית. בכל גיל 10 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך התעללות. בכל גיל 10 שנים 10 שנים
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם תוך חבירה לאחר או אחרים לשם ביצוע המעשה בכל גיל 10 שנים 10 שנים
סוג העבירה: בעילה אסורה בהסכמה
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של ילדה (או לפי הטבעת של ילד/ה או החדרת איבר מין לפיו/ה של ילד/ה) בהסכמה. מ-14 עד 16 5 שנים 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של ילדה (או לפי הטבעת של ילד/ה או החדרת איבר מין לפיו/ה של ילד/ה) בהסכמה אך תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה או תוך הבטחת שווא לנישואין. מ-14 עד 18 5 שנים 10 שנים
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מינה של אישה (או לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו/ה של אדם) בהסכמה, תוך ניצול יחסי עבודה או שירות, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות לפנוי בהיותו נשוי. מעל 18 3 שנים 5 שנים
סוג העבירה: בעילת בן/בת משפחה
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מין של אשה או ילדה (או לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם), גם אם בוצעו בהסכמה, כשמתקיימים יחסי משפחה בין הבועל לנתקפ/ת בין 14 ל-24 16 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18- עד שיגיע/תגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה 10 – שנים.
החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר מין של אשה או ילדה, שהיא בת משפחה של התוקף, ללא הסכמתה מתחת ל-21 20 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18- עד שיגיע/תגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה 10 – שנים.
החדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו, כשמתקיימים יחסי משפחה בין התוקף/ת לנתקפ/ת מתחת ל-21 20 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18- עד שיגיע/תגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה 10 – שנים.
סוג העבירה: מעשה מגונה בנסיבות מחמירות בבן/בת משפחה
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בקטין/ה ללא הסכמה, כאשר הקטין/ה בן/בת משפחה של התוקף/ת. מתחת ל-16 15 שנים עד מלות 38 שנה לנפגע/ת
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים באדם באיום בנשק חם או קר, כאשר האדם בן משפחה של התוקף/ת. מתחת ל-21 15 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית, כאשר האדם בן משפחה של התוקף/ת. מתחת ל-21 15 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים תוך התעללות, כאשר האדם בן משפחה של התוקף/ת. מתחת ל-21 15 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים תוך חבירה לאחר או אחרים לשם בצוע המעשה, כאשר האדם בן משפחה של התוקף/ת. מתחת ל-21 15 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
סוג העבירה: מעשה מגונה בכוח בבן/בת משפחה
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים תוך שימוש בכוח פיזי. בין 16 ל-21 10 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בקטין/ה בן/בת משפחה אף אם בהסכמה. מתחת ל-14 10 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בן/בת משפחה בהסכמה שהושגה במירמה. בין 16 ל-21 10 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בן/בת משפחה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה. בין 16 ל-21 10 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בן/בת משפחה תוך ניצול היומו חולה נפש או לקוי בשכלו. בין 16 ל-21 10 שנים לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.
סוג העבירה: מעשה מגונה בפומבי בפני בבן/בת משפחה
הגדרה וטווח גיל טווח גיל של הנפגע/ת עונש מירבי תקופת התיישנות
(בעיקר) אוננות בפני בן/בת משפחה מתחת ל-21 4 שנים בפועל לנפגע/ת מתחת לגיל 18 עד שיגיע לגיל 38.לנפגע/ת מגיל 18 ומעלה – 10 שנים.

השאר תגובה