הטרדה מאיימת (Stalking)

בשנת 2001 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מאיימת בארץ וזו לשונו: "הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו". הטרדה מאיימת או Stalking היא התנהגות שאינה בשום פנים חדשה ומלווה את האנושות מקדמת דנא. המצוקה הנפשית והפגיעה באיכות חייו של מי שהופך למטרתו של מטריד הן משמעותיות ביותר והחברה שלנו לא מוכנה לסבול יותר ביטויים אלו של הטרדה, מכאן נולד הצורך ומתן התוקף לחוק. במדור זה אנחנו מביאים עובדות שיעזרו להבין את מהות העבירה הזו ואת הדרכים האפשריות להתגונן מפניה.

מאמרים בנושא באתר מקום:

הטרדה מאיימת
הטרדה מאיימת באינטרנט

דף קישורים בנושא הטרדה מאיימת (Stalking)

ספרים מומלצים

כבוד אדם וחוה – פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי, מאת אורית קמיר

לאן פונים לעזרה

ארגונים פמיניסטיים
גירושין וגישור

 

 


השאר תגובה